Ban quản trị

Nguyễn Hải Hà

Bà Nguyễn Hải Hà là Giám Đốc công ty TNHH MTV Công nghệ H&T. Bà tốt nghiệp kỹ sư xây dựng tại Đức năm 1996, và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hồ bơi và spa

Phạm Thành Trung

Ông Phạm Thành Trung là Phó Giám Đốc công ty TNHH MTV Công nghệ H&T. Ông là Kỹ Sư ngành Điện-Điện Tử và có nhiều năm kinh nghiệm quản lý dự án

Quan Mai Anh

Bà Quan Mai Anh là Phó Giám Đốc công ty TNHH MTV Công nghệ H&T. Bà là Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh và có nhiều năm kinh nghiệm làm việc

Thomas Stier

Ông Thomas Stier là chuyên gia về hồ bơi. Ông tốt nghiệp kỹ sư Cơ Khí tại Đức năm 1993, và đã có trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hồ bơi và spa