Liên hệ

VIỆT NAM

Công ty TNHH MTV Công nghệ H&T

383/8 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 (0)28 38448686 / hotline: 0978087578

info@the-pool-company.com

CAMPUCHIA

H&T Technology Pool and Spa Co., Ltd.

Aura Condominium #87 Street 63, Khan Daun Penh Phnom Penh, Kingdom of Cambodia

+855 23 6871215

cambodia@the-pool-company.com

MYANMAR

Đại lý ở Myanmar: Aye's Family Co. Ltd.

A. F. L. Building No. 92 (A, C, D), Kaba Aye Pagoda Road Bahan Township Yangon, Myanmar

+95 (0)9 431 38 278

frank@the-pool-company.com

Gửi yêu cầu