Công ty H&T Technology được thành lập nhằm cung cấp tất cả các dịch vụ về hồ bơi và spa. Chúng tôi tin rằng chính chất lượng tạo nên sự khác biệt và vì vậy sẽ hỗ trợ bạn xuyên suốt vòng đời của hồ bơi: từ tư vấn thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị, xây dựng, cho đến bảo dưỡng và đào tạo nhân viên vận hành.