Thật vui khi lại được gặp trực tiếp các nhà cung cấp và đồng nghiệp của H&T tại hội chợ chuyên về hồ bơi và sauna  AQUANALE 2021, Cologne, Đức. Chúng tôi kể cho nhau nghe về những khó khăn gần 2 năm vừa qua, cập nhật thông tin sản phẩm mới và lạc quan nhìn về tương lai.