Trong đó, bể bơi Topas Ecolodge, các hồ bơi tại Fusion Maia Đà Nẵng và 3 hồ bơi chính tại Four Seasons Resort The Nam Hai đều do H&T the pool company thi công